Vad är traditionell Hatha Yoga?

Yogans ursprung finns i Indien och går flera tusen år tillbaka i tiden. Vi vet inte exakt hur lång tid efterson yogateknikerna i forna tider hölls hemliga och inte skrevs ner eller tillkännagavs för allmänheten. Traditionen fördes vidare muntligt. Ordet yoga kommer från sanskrit ordet yui som betyder enhet eller förening. Förening mellan kropp och sinne, att vi känner oss hela som människor. Det sägs att det var Lord Shiva som upptäckte yogan och att han formade sin kropp i 8 400 000 olika ställningar, som föreställde olika djur och fåglar. Dessa ställningar började sedan kallas asanas. Den första yogatexten skrevs av Patanjali omkring år 300 e.Kr. där han kallade yogan för den åttafaldiga vägen.

Yogan balanserar kroppen, sinnet och känslorna. Detta åstadkoms genom att praktisera olika kroppsövningar (asanas), andningsövningar (pranayama), hållningar (mudras), låsningar (bandhas), reningsprocesser (shatkarma) och meditation.

Hatha Yoga är den traditionella, ursprungliga yogan från Indien. Yogi Swatmarama dokumenterade på 1400-talet allt befintligt material om Hatha Yoga på sanskrit i Hatha Yoga Pradipika (Light on Yoga).

Stavelsen Ha betyder sol och tha betyder måne, Hatha är alltså en kombination av måne och sol, dag och natt, mörkt och ljust.

Hatha yoga är ingen religion eller samfund, utan är en helt neutral och fristående livsstil och filosofi. Övningarna är mjuka och välgörande för kroppen. Med hjälp av andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker kan vi lära oss att hantera stress, stelhet och spänningar i kroppen och psyket. Vi blir mentalt lugnare och mera närvarande. Med Hatha Yogan ökar vi vår kroppskännedom.

Hatha Yoga är också ett sätt att hålla sig frisk och rörlig och att få lindring för en rad vanliga åkommor, t.ex. muskelspänningar, nack- och ryggbesvär, ledbesvär, stress, högt blodtryck, sömnlöshet, huvudvärk mm. I dagens ofta stressiga samhälle ger Hatha Yogan oss ett effektivt verktyg för att varva ner och hitta oss själva genom att lyssna på vår egen kropp. På senare år har också forskare fått upp ögonen för yogans positiva effekter på kropp och psyke och det publiceras fler och fler forskningsresultat som visar detta.