Villkor Yogainstruktör- och Yogalärarutbilningen

Du betalar bara för varje del du går. Beloppet betalas senast tre veckor före varje del i utbildningen startar. Om du måste avboka delutbildningen efter att du betalat återfås bara beloppet mot uppvisande av läkarintyg.

För att utbildningarna skall starta krävs minst 4 deltagare. 

Datum för utbildningen kan komma att ändras . Deltagarna meddelas i god tid innan ändrade datum genomförs.

När du är antagen till utbildningen kommer dina kontaktuppgifter att vidarebefordras till Yoga Alliance Professionals.

Lenas Hatha Yoga - Uppförandekod

Genom min anmälan till Yogainstruktör- och Yogalärarutbildningen förbinder jag mig att följa Lenas Hatha Yoga - Uppförandekod:
 
- Jag uppför mig och pratar på ett sätt som inte förolämpar andra.
- Jag klär mig på lämpligt sätt.
- Jag ber om hjälp om det behövs under utbildningen.
- Jag behandlar alla med respekt.
- Jag är punktlig och deltar i alla utbildningsmoment.
- Jag slår av min mobiltelefon under utbildningstillfällena. 

Om du har synpunkter på utbildningen eller är missnöjd över något

Det viktigaste för mig är att du blir nöjd över utbildningen. För att få feedback och kunna förbättra utbildningarna så avslutas varje delutbildning med en utvärdering där du får möjlighet att komma med synpunkter. Om det är något annat du vill framföra eller något som du är missnöjd över så ta direkt kontakt med mig, endera direkt under utbildningen eller via telefon eller mail. Jag kommer att göra allt jag kan för att du ska vara nöjd med utbildningen!

Lena Björkblad