Yoga Nidra är en avslappningsteknik där yogaläraren med sin röst leder utövaren igenom en serie olika avslappningsövningar. Det är meningen att vi under Yoga Nidra skall hamna i gränslandet mellan vakenhet och sömn där kroppen är i fullständig vila och endast hörselsinnet fortfarande är aktivt. Det är bra att avsluta ett yogapass med Yoga Nidra, då vi ligger ner i Shavasana. 

En kort Yoga Nidra från Lenas Hatha Yoga Skola hittar du här
Yoga Nidra 8 min - YouTube