Villkor Yogainstruktör- och Yogalärarutbildningen

Inbetalningen till en utbildning betalas in senast tre veckor innan utbildningen startar. Om du måste avboka/avbryta utbildningen sker återbetalning mot uppvisande av läkarintyg.

För att utbildningarna skall starta krävs minst 4 deltagare. 

Datum för utbildningen kan komma att ändras . Deltagarna meddelas i god tid innan ändrade datum genomförs.

När du är antagen till utbildningen kommer dina kontaktuppgifter att vidarebefordras till Kroppsterapeuternas Yrkesförbund(KRY).

Lenas Hatha Yoga Skola - Uppförandekod

Genom min anmälan till Yogainstruktör- och Yogalärarutbildningen förbinder jag mig att följa Lenas Hatha Yoga Skola - Uppförandekod:
 
- Jag uppför mig och pratar på ett sätt som inte förolämpar andra.
- Jag klär mig på lämpligt sätt.
- Jag ber om hjälp om det behövs under utbildningen.
- Jag behandlar alla med respekt.
- Jag är punktlig och deltar i alla utbildningsmoment.
- Jag slår av min mobiltelefon under utbildningstillfällena. 

Om du har synpunkter på utbildningen eller är missnöjd över något

Det viktigaste för mig är att du blir nöjd över utbildningen. För att få feedback och kunna förbättra utbildningarna så avslutas varje delutbildning med en utvärdering där du får möjlighet att komma med synpunkter. Om det är något annat du vill framföra eller något som du är missnöjd över så ta direkt kontakt med mig, endera direkt under utbildningen eller via telefon eller mail. Jag kommer att göra allt jag kan för att du ska vara nöjd med utbildningen!

Lena Björkblad