Utbildning till Yogainstruktör 110/160 tim (del 1-4)

Utbildning till Yogalärare 200/250 tim, (del 1-7) Internationellt registrerad utbildning som är certifierad av
Yoga Alliance Professionals och Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Yogainstruktörsutbildningen i traditionell Hatha Yoga omfattar 160 timmar och består av fyra utbildningstillfällen (del1-4). Detta är utbildningen för dig som snabbt vill komma igång med att ge egna kurser.  

Yogalärarutbildningen är en påbyggnad på instruktörsutbildningen med ytterligare 3 utbildningstillfällen (del 5-7) och omfattar då totalt 250 timmar. Utbildningen är certifierad av Yoga Alliance Professionals.

Yogainstruktörsutbildningen omfattar 4 kurstillfällen (del 1-4) med 3 dagar, totalt 12 dagar. 

Yogalärarutbildningen består av ytterligare 3 kurstillfällen (del 5-7). Del 6 är 4 dagar och del 5 och 7 är 3 dagar. Hela utbildningen (del1-7) omfattar totalt 22 dagar.

Alla utbildningstillfällen läggs i anslutning till helger, fredag-söndag. Del 6 som omfattar 4 dagar läggs torsdag-söndag.

Utbildningen vänder sig till dig som har minst 2 års erfarenhet av Yoga och som vill börja lära ut Hatha Yoga till andra. Utbildningen passar även dig som vill utveckla dina yogakunskaper.

I utbildningen får du lära dig grunderna i traditionell Hatha Yoga som är en fysisk form av yoga där rörelserna är mjuka och välgörande för kroppen. Det är också en mental aktivitet som gör att vi blir totalt närvarande i nuet och på så sätt stärks vårt psyke. Rörelserna görs i koordination med andningen. Meditation, avslappning, andningsövningar och reflektion är viktiga inslag i Hatha Yoga.

I utbildningen går vi också igenom hur yoga kan hjälpa att förebygga och lindra fysiska och psykiska besvär. Korrigeringar av kroppsövningarna (asanas) sker som en naturlig del av undervisningen. I Lena´s Hatha Yoga skapas en lugn atmosfär i såväl rummet som i själva utövandet. I utbildningen anges namn på övningar både på svenska och sanskrit.

Viktiga inslag i utbildningen är de två praktikperioderna som utgörs av att du ger en introduktionskurs (60 min program, 5 ggr under 5 veckor) efter del 1-2, och en nybörjarkurs (90 min program, 10 ggr under 10 veckor) som du ger efter del 3. Till båda kurserna finns färdigt kursmaterial och kursupplägg. Inför praktiken finns tid i kursprogrammet där du får träna på alla övningar och kursupplägget. Det är meningen att du ska ta betalt för dessa kurser under praktiken vilket innebär att du kan finansiera en stor del av utbildningen genom att ge dessa kurser under praktiken.
 
Du går en delkurs i taget och väljer själv hur många delar du vill gå.

Efter varje delkurs får du ett Certifikat. När du gått de 4 första delarna (110 timmar) och gjort praktiken (50 timmar), sammanlagt 160 timmar, så får du ett diplom som Yogainstruktör  i Lena´s Hatha Yoga – steps to harmony. Du som valt att inte genomföra praktiken med egna kurser får ett diplom för 110 timmar.

När du fullföljt alla 7 delar, gjort praktiken 50 timmar samt klarat certifieringsproven, så får du ett internationellt diplom som Yogalärare i Lenas Hatha Yoga certifierat av Yoga Alliance Professionals. Du som valt att inte genomföra praktiken med egna kurser får ett diplom för 200 timmar certifierat av Yoga Alliance Professionals.

Utbildningen sker i en mindre grupp och antalet deltagare är därför begränsat.

Kursmaterialet består av:
 • 7 utbildningskompendier på svenska
 • Kursliteratur i anatomi. Anatomi med rörelselära och styrketräning av Rolf Wirhed.
 • Förslag till kursupplägg för:
  • 5 veckors introduktionskurs
  • 10 veckors nybörjarkurs
  • 10 veckors fortsättningskurs
  • 5 veckors introduktionskurs i Yin Yoga
 • 3 elevhäften att dela ut till dina elever på dina kurser under praktiken. 

7 utbildningskompendier på svenska.
 

3 elevhäften som du ger dina elever när du håller egna kurser
 

Innehåll del 1, 45 timmar

Lärarledd undervisning, 25 timmar.
Senior Yoga Teacher undervisar 100%

Yogans historia, kroppsövningar (asanas), andningstekniker (pranayama), avslappningstekniker, meditationstekniker, yogapedagogik, introduktion av yogafilosofi, solhälsningen (surya namaskara), yoga nidra, genomgång av kursupplägg för 5 veckors introduktionskurs.

Egen praktik, 20 timmar i form av egen kurs.
 

Innehåll del 2, 25 timmar

Lärarledd undervisning, 25 timmar.
Senior Yoga Teacher" undervisar 100%

Yogans historia fortsättning, hatha Yoga och hälsa, chakrasystemet, nadis, kroppsövningar (asanas) och deras påverkan på kroppen, avslappning/andningstekniker (pranayama), meditationstekniker, lösgörande övningar.

Innehåll del 3, 65 timmar

Lärarledd undervisning, 25 timmar.
Senior Yoga Teacher" undervisar 100%

Kroppsövningar (asanas), stående andningsövningar, yogisk andning,neti/nässköljning, sankalpa, yoga nidra, genomgång av kursupplägg för 10 veckors nybörjarkurs. Anatomi/rörelseapparaten och kroppssystemen (självstudier med kurslitteratur).

Egen praktik, 30 timmar i form av egen kurs.
Självstudier 10 timmar om Anatomi/rörelseapparaten)

Innehåll del 4, 25 timmar

Lärarledd undervisning, 25 timmar.
Senior Yoga Teacher" undervisar 100%

Yogans huvudvägar, yogafilosofi, ayurveda, ljusmeditation (trataka), ögonövningar, nya kroppsövningar (asanas) för variation av yogaprogrammet. De fem tibetanerna.

Innehåll del 5, 30 timmar

Lärarledd undervisning, 25 timmar.
Senior Yoga Teacher" undervisar 100%

Fördjupning av det mentala utövandet av Hatha Yoga genom att praktisera kroppsövningar (asanas), andningsövningar(pranayama) och meditation (dhyana). Genomgång av fem yogaprogram för upplägg av en 10 veckors fortsättningskurs. Karma yoga, lång version av yoga nidra.

Egen praktik 5 timmar.

Innehåll del 6, 35 timmar

Lärarledd undervisning, 30 timmar.
Senior Yoga Teacher" undervisar 100%

Yin Yogans historia, de fem elementen, meridianer, kroppsövningar (asanas), meditation (dhyana), andningsövningar (pranayama). Balansera Yin och Yang. Genomgång av fem Yin Yogaprogram för upplägg av en 5 veckors kurs. Karma yoga, mouna/antar mouna (tystnad).

Egen praktik 5 timmar.

Innehåll del 7, 25 timmar

Lärarledd undervisning, 25 timmar.
Senior Yoga Teacher" undervisar 100%

Fördjupning av yogafilosofi, kroppslås (bhandas), handställningar (mudras), stolyoga, kroppsövningar (asanas), meditation (dhyana), andningsövningar, (pranayama), karma yoga. Certifieringsprov samt slutceremoni.

Kursupplägget för Yogalärarutbildningen och Yogainstruktörsutbildningen.

Vad deltagare tyckt om tidigare Yogainstruktörs-utbildningar.

Nedan följer några utdrag från kursutvärderingarna:

Det vikigaste jag lärt mig under utbildningen var:
"Att göra yogan till sin egen och att bli trygg i att fömedla yoga som mer än asanas d.v.s. lugnet, andningen och meditationen".

"Att ha medvetenheten i varenda rörelse".


Särskilt bra var:

"Upplägget var logiskt och skapade tydlighet".

"Att få ett färdigkomponerat program".

"Kompendiet var välgjort och med bra bilder och text".

"Det kändes tryggt med en liten grupp".

"Att få träna i par och instruera varandra".

"Yoga Nidra  - det har jag aldrig gjort förut".

 

Västerås 11 november 2018. Merilin, Veronica
och Madeleine har fått sina Diplom.

Örebro 26 november 2017. Ann-Louise och Pernilla har fått sina Diplom.

Umeå 19 november 2017. Magdalena, Carina och Catrin har fått sina Diplom.

Umeå 23 oktober 2016. Sandra, Mari-Anne och Liselott har fått sina Diplom.

Några åsikter från deltagarnas egna Introduktionskurser
(praktik i utbildningen)

Efter första delen i utbildningen ska deltagarna kunna ge en 5 veckors Introduktionskurs. Här följer några kommentarer från personer som gått deras introduktionskurser.

"I kursen fick jag verkligen lära mig varje position ordentligt"

"Jag fick lära mig yoga från grunden"

"Bra att det var mycket andnings/meditationstillfällen"

"Bra att få övningshäftet första gången"

"Hela upplägget är bra och lärorikt"

"Du har en fantastisk lugn och fin röst som passar bra till ändamålet"

"Bra förklaringar, visningar av ledaren. Lugnande miljö"

"Mängden positioner var lagomt många att komma ihåg"

"Jag lärde mig att andas och strategi för att slappna av"

"Instruktören var pedagogisk och inspirerande"

"Särskilt bra var solhälsningen och den djupa avslappningen"

"Läraren var enormt passionerad för det hon lärde ut samt hade kunskapen"

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Kroppsterapeuterns Yrkesförbund bildades 2001 och är idag
Sveriges ledande förbund inom friskvård. 

Förbundet kvalitetssäkrar även utbildningar inom friskvård. Utbildningen till yogainstruktör/yogalärare är kvalitetssäkrad enligt förbundets kriterier.

Du är försäkrad under utbildningen

Som deltagare erhåller du medlemskap och försäkring i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund under hela din utbildning och 3 månader efteråt. 

Som färdig yogalärare kan du sedan teckna medlemsskap med en egen försäkring för din verksamhet.

Yoga Alliance Professionals

Yoga Alliance Professionals är en brittisk, icke vinstdrivande yoga organisation som registrerar och certifierar yogalärare, yogautbildningar och yoga studios.
Yoga Alliance Professionals har registrerade över hela världen. 

Certifierad yogalärarutbildning

Lenas Hatha Yoga Yogalärarutbildning uppfyller kraven från Yoga Alliance Professionals:                                                                       
- Utbildningen är minst 200 timmar varav 180 timmar är lärarledda timmar.
- En certifierad Senior Yoga Teacher håller minst 70% av undervisningen.
- Deltagarna måste ha minst två års erfarenhet av yoga.

Fördelar med att vara registrerad i Yoga Alliance Professionals

Du kan redan under Lenas Hatha Yoga Yogalärarutbildning bli registrerad som "Trainee Teacher" utan kostnad.

Som registrerad Yogalärare hos Yoga Alliance Professionals finns 5 nivåer:

Associate Level 1      - Efter slutförd Yogalärarutbildning, 200 eller 500 timmar

Associate Level 2      - Minst 1000 timmars och 2-års erfarenhet av undervisning                                      och vidareutbildning.

Chartered Level 1      - Minst 2000 timmars och 4 års erfarenhet av undervisning                                       och vidareutbildning

Chartered Level 2      - Minst 3000 timmars och 6 års erfarenhet av undervisning                                       och vidareutbildning.

Senior Yoga Teacher  - Minst 4000 timmars och 8 års erfarenhet av undervisning                                       och vidareutbildning eller har undervisat innan 2001 och                                       har minst 6000 timmar (referenser krävs).

Detta innebär att du efter Yogalärarutbildningen hos Lenas Hatha Yoga kan erhålla "Associate Level 1". Du kan sedan fortsätta att klättra i nivåerna genom att få mera erfarenhet i egna kurser och vidareutbildning. En fördel med Yoga Alliance Professionals är att du inte är bunden till någon yogaorganisation utan kan vidareutbilda dig vid valfri yogaskola som uppfyller Yoga Alliance Professionals krav. 

När du är registrerad hos Yoga Alliance Professionals kan du garantera dina elever att du som yogalärare uppfyller de högsta kraven på undervisning både internationellt och i Sverige. 

Som registrerad yogalärare får du bland annat en egen profil och kan ladda upp foton, videos, lägga ut annonser, marknadsföra din hemsida och dina utbildningar, få omdömen, ha kontakt med andra yogalärare.

Yoga Alliance Professionals märke för certifierad utbildare/yoga skola - "Certified Trainer". Detta märke visar att utbildningen och utbildaren uppfyller certifieringskraven.


 

Yoga Alliance Professionals märke för certifierad yoga lärare - "Senior Yoga Teacher".